AICI EȘTI PRINTRE CAMPIONI!

   Prima pagină      ERASMUS+
 
Perioada de înscriere se prelungește până pe 23  octombrie 2019, ora 15 00.
Afișarea rezultatelor:
30 octombrie 2019

Proiectul „ CIUDADES SOSTENIBLES E INTEGRADORAS”. NR. DE INREGISTRARE:  2019-ES01-KA229-065685_3,  finanțat de Uniunea Europeana , prin Programul Erasmus+ şi derulat de LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VIITORUL PITESTI în calitate de partener, alături de alte  instituții școlare din :SPANIA Instituto de Educacion Secundaria Penyagolosa din Castellon (coordonator principal) si ITALIA Convitto Nationale Domenico Cirillo -Scuole Anesse din Barri in perioada decembrie 2019- decembrie 2020.
 Descrierea proiectului
Integrarea socială și sustenabilitatea sunt două dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă orașele europene. În special orașele din școlile participante au particularități în aceste aspecte (Bari, locul de sosire a unui număr mare de imigranți  care au traversat  Marea Mediterană fugind  de foame, violență și războaie, Castellón are o importantă comunitate românească de migranti. Pitesti un oraș în plină dezvoltare se va confrunta cu necesitatea implementării rapide a unei creșteri sustenabile si incluzive.

Activitățile incluse în acest proiect vor permite cunoașterea; modul în care orașele integrează noii veniți, și modul în care acestea acționează în fața necesității de a avea o dezvoltare durabilă și sustenabilă. 
Elevii participanți vor fi  responsabili asupra durabilității prin dezvoltarea de prototipuri și proiectarea de soluții eficiente a unor clădiri/orașe sustenabile.  Elevii  se vor dedica studiilor de cercetare  si de integrare socială. Aceste activitatit vor fi sustinuteprinm metode  de colaborare, care permit elevilor din diferite țări să lucreze la același proiect;  se vor folosi platforme de lucru și de comunicare prin Internet (eTwinning, Google Drive și altele). 

Acest lucru va contribui la îmbunătățirea colaborării intre  școlile participante, utilizarea de  instrumente de formare și de muncă la distanță și va crește capacitatea de inserție profesională a participanților.
 Etapele a proiectului
Activități in scoli
1 : Într-o primă fază elevii de la Bari (Italia), de la Pitești (România) și de la Castellón (Spania) vor proiecta in centrele lor de studii, machete, prototipuri, soluții de construcții și alte lucrări similare legate de tema acestui proiect pe care intenționează să le prezinte în cadrul schimbului interscolar.
 Mobilitatea 1 SPANIA, martie 2020: Elevii vor prezenta: ideile de construcție de prototipuri și soluții în clădiri durabile, cercetarea privind integrarea, studii ;vor primi sfaturi pentru a îmbunătăți aceste idei. Pentru acest lucru vor fi programate, vizite, discuții și ateliere de lucru privind durabilitatea și integrarea socială. 
Etapa 2: În centre cu ideile și sfaturile primite și abilitățile dobândite în restul activităților, elevii vor începe să se dezvolte și vor finaliza studii, machete, prototipuri și soluții în clădiri , sondaje.
Mobilitatea 2 ITALIA, aprilie 2020 : elevii vor prezenta prototipuri durabile, soluțiile în clădiri și funcționarea acesteia, precum și concluziile obținute cu cercetarea privind integrarea, sondaje ... și vor primi opiniile restul participanților. 

O activitate finală a acestei mobilități va fi aceea de a obține concluziile participanților cu privire la activitatea desfășurată și studiul măsurilor de diseminare a impactului proiectului în societate. 

Proiectul va permite conștientizarea participanților și dobândirea de noi cunoștințe. Utilizarea unei metodologii inovatoare și participative pentru a dobândi astfel de cunoștințe, utilizarea de platforme, cum ar fi eTwinning, Google Drive și altele  să fie în măsură să formeze grupuri de lucru cu elevi din diferite țări. 

Se va  folosi învățarea activă cu activități de tip non-formal, , învățarea prin proiecte și problematizarea. Acesta vor fi, de asemenea, un beneficiu pentru elevi, familii și societate. Prin aceste programe de schimb, educația este internaționalizată, actualizată și calitatea acestuia este îmbunătățită, ceea ce este favorabil pentru standardele profesionale și competitivitate care există în prezent, precum și dând prestigiu instituțiilor care au acest tip de studii. Familiile sunt, de asemenea, îmbogățite printr-o relație interculturală, care le permite să învețe și să cunoască aspecte necunoscute ale stilului de viață, cultura și modul de viață în alte țări. Un alt beneficiu pentru participanți este creșterea abilităților lingvistice datorită imersiunii lingvistice absolute, atunci când are loc integrarea în familiile care găzduiesc elevi, care, de asemenea le permite să știe cultura și obiceiurile țării. Toate acestea ar trebui să conducă la o performanță mai bună școală, la o scădere a abandonului școlar și la o pregătire mai profundă pentru a satisface cerințele pieței forței de muncă în viitor.

 


 

Pentru a respecta cerințele stabilite în Regulamentul U.E. 679/2016 privind prelucrarea  datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Dacă NU sunteți de acord, vă rugăm să NU continuați navigarea pe această pagină web.

©2012-2019 Design & admin:   PRofVișan Roberto - Cristian